Mødedatoer 2018

Provstiudvalgets møder i 2018 fordeler sig således:

24. januar    
14. marts    
2. maj    
20. juni    
22. august    
5. september
Budgetsamråd
og PU møde
   
24. oktober    
28. november