Mødedatoer 2024

Provstiudvalgets møder i 2024 fordeler sig således:

7. februar
Formandsmøde
og PU møde
Referat  
20. marts Referat  
15. maj Referat  
19. juni Referat  
21. august Referat  
12. september
Budgetsamråd
og PU møde
Referat  
9. oktober Referat  
13. november Referat