Om provstiet

Folkekirkens inddeling

Folkekirken er inddelt i 103 provstier. Provstierne omfatter i gennemsnit ca. 20 sogne. Der er dog meget stor forskel på antallet af sogne i provstierne - fra 5-6 sogne i enkelte provstier i byområder og op til flere end 40 sogne i enkelte provstier i landsdistrikter. Kongens Lyngby provsti omfatter de seks sogne i Lyngby-Taarbæk kommune.

Provstiets arbejde

Provstiet er ramme om den økonomiske koordinering mellem sognene i provstiet. Provstiet er også ramme om tilsyn med menighedsråd, kirker og kirkegårde i provstiets sogne. Provstiet er desuden i stigende grad ramme om samarbejde mellem sognene i forhold til såvel kirkelige aktiviteter som administrative opgaver.

Provstiudvalget

I hvert provsti er der et provstiudvalg, som består af 4-8 medlemmer, der er valgt af menighedsrådene, en repræsentant for præsterne i provstiet samt af provsten. Provstiudvalget har ansvar for at koordinere den lokale folkekirkelige økonomi. Provstiudvalget fastsætter således rammerne for de lokale kirkelige kassers budgetter samt det beløb, der skal udskrives i kirkeskat til de lokale kasser. Provstiudvalget er i øvrigt på en række økonomiske, administrative og bygningsmæssige områder godkendende instans i forhold til menighedsrådenes beslutninger. Provstiudvalgets kompetence i forhold til økonomien kan overdrages til et budgetsamråd, der består af repræsentanter for menighedsrådene samt af provstiudvalget.

ProvstenEigil 3 Okt16 2

Provsten er i kraft af sit embede medlem af og forretningsfører for provstiudvalget. Provsten fører på biskoppens vegne tilsyn med præsterne i provstiet, og tilrettelægger den præstelige betjening af sognene under præsters ferie, fridage og sygdom. Provst i Kongens Lyngby provsti er Eigil Saxe, som samtidig er sognepræst ved Christianskirken.

Kirkeskat

Da kirkeskat udskrives fælles for alle sogne i en kommune, følger provstiernes grænser som hovedregel kommunernes grænser. Dette gælder også Kongens Lyngby provsti.

 

(Kilde: https://www.folkekirken.dk/om-folkekirken/organisation/provsti)